Diagnostyka RTG

W celu zapewnienia Państwu leczenia na najwyższym poziomie i zachowania panujących na świecie norm bezpieczeństwa wyposażyliśmy Klinikę w najnowszej generacji aparaty do cyfrowego wykonywania zdjęć rentgenowskich. Precyzyjne aparaty rentgenowskie znajdujące się przy fotelach zapewniają możliwość diagnostyki w trakcie leczenia kanałowego, wykonywanania zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz wszczepiania implantów. Specjalistyczne oprogramowanie komputerowe gwarantuje najwyższą jakość przeprowadzanej diagnostyki i późniejszego leczenia oraz zapewnia Państwu możliwość obrazowania i planowania przedzabiegowego w projekcjach trójwymiarowych (3D), co ma szczególne znaczenie podczas zabiegów implantologicznych i chirurgicznych. Każde wykonane w Klinice badanie rentgenowskie może zostać zapisane na płycie CD lub przesłane drogą elektroniczną.