Gwarancja

Zapewniamy Państwu usługi najwyższej jakości, które objęte są gwarancją!
Czas trwania gwarancji:
Wypełnienia: 2 lata
Leczenie kanałowe: 3 lata
Korony i mosty protetyczne: 5 lat
Protezy zębowe: 2 lata
Implanty Biomet 3i: 10 lat

3i to system bez ograniczeń
Wieloletnie badania kliniczne dowiodły, że dzięki unikatowej powierzchni  NanoTite™ implanty BIOMET 3i moga być stosowane w grupie podwyższonego ryzyka z zachowaniem ponad 98,5 % powodzeń.
Grupa ta obejmuje między innymi:
– palaczy
– osoby z chorobami przyzębia
– pacjentów z kością 3. i 4. klasy
– osoby z ustabilizowaną cukrzycą
Czyli tych wszystkich, którzy dotąd nie kwalifikowali się do leczenia implantologicznego.
Już dzisiaj zapytaj swojego lekarza o międzynarodową gwarancję dla pacjentów.

Biomet 3i to system bez ograniczeń.
Wieloletnie badania kliniczne dowiodły, że dzięki unikatowej powierzchni  NanoTite™ implanty BIOMET 3i moga być stosowane w grupie podwyższonego ryzyka z zachowaniem ponad 98,5 % powodzeń. Grupa ta obejmuje między innymi:
– palaczy
– osoby z chorobami przyzębia
– pacjentów z kością 3. i 4. klasy
– osoby z ustabilizowaną cukrzycą
Czyli tych wszystkich, którzy dotąd nie kwalifikowali się do leczenia implantologicznego.

Warunki gwarancji:

Warunkiem gwarancji jest wizyta kontrolna u lekarza prowadzącego przeprowadzana co 6 miesięcy.
Czas gwarancji liczony jest od dnia wykonania usługi.
Gwarancja nie obejmuje:
-prac tymczasowych jak np. korony tymczasowe czy protezy natychmiastowe
-prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku
-prac, które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
-ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego wcześniej poza Centrum Stomatologii Nowadent

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku:
– niedostatecznej higieny jamy ustnej
– nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych
– złamań zębów będących w trakcie leczenia kanałowego
– złamań zębów po leczeniu kanałowym, które nie zostały odbudowane protetycznie
– nieszczęśliwych wypadków, urazów mechanicznych
– naturalnego zaniku kości i zmian zapalnych w przyzębiu
– istniejącej choroby lub schorzenia mającego niekorzystny wpływ na jamę ustną i zęby Pacjenta

© 2017 Nowadent Centrum Implanologii i Stomatologii w Katowicach