Ortodoncja

W celu zapewnienia pacjentom Kliniki Nowadent kompleksowego leczenia proponujemy Państwu leczenie wad zgryzu. Lekarz ortodonta w oparciu o pobrane modele diagnostyczne i analizę zdjęć rentgenowskich przygotuje indywidualny plan leczenia. W zależności od stwierdzonej wady oferujemy Państwu aparaty ruchome wewnątrz i zewnątrzustne oraz aparaty stałe. Współpraca kliniczna lekarza ortodonty oraz chirurga-implantologa pozwala na przeprowadzenie ortodontycznego leczenia przedimplantologicznego oraz leczenia ortodontycznego przy zastosowaniu implantów ortodontycznych – dzięki czemu leczenie ortodontyczne staje się bardziej intensywne i mniej uciążliwe dla pacjenta.